ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

Version: 1.0 (Latest)

Developer: ValApp

223 RATING
4.5
DOWNLOAD
100,000
LANGUAGE
EN
+2 More
SIZE
3.0
MB

Description

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ


ข้อมูลแอพในปัจจุบัน
- การใช้งานในโหมดออฟไลน์
- หมวดคำศัพท์ทั่วไป และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ จำนวน 3,500 คำ
- หมวดคำศัพท์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว
- หมวดประโยคที่ใช้ในการท่องเที่ยว
Read more

You Might Like That

See More